การแย่งชิงกันอย่างต่อเนื่องระหว่างอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

Global Leaders ทำอย่างไร เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาแทนมนุษย์?

ในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญที่อุตสาหกรรมต่างๆต้องรับมือกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี กล่าวได้ว่าสำหรับอุตสาหกรรมใด ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อความอยู่รอดในยุคนี้การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้นั้นมีความสำคัญมาก ตอนนี้เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีโดยพื้นฐานแล้วมีสามสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม กลุ่มแรกคือเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ได้แก่ ระบบอีเธอร์เน็ตระบบiiot ระบบtsn เป็นต้นในทางกลับกันมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาและการเขียนโปรแกรม อย่างไรก็ตามหากคุณจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดที่อุตสาหกรรมต้องการในปัจจุบันก็ต้องเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ

ระบบอีเธอร์เน็ตคืออะไรและช่วยในการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมได้อย่างไร?

ตอนนี้รูปแบบพื้นฐานของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อคือระบบอีเธอร์เน็ต ในความเข้าใจของคนธรรมดาอีเธอร์เน็ตเป็น ethernet คือ เทคโนโลยีมากที่จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบอีเธอร์เน็ตค่อนข้างใช้งานง่าย ข้อกำหนดเดียวของระบบอีเธอร์เน็ตคือสถานที่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถติดตั้งเมนเฟรมได้ อีเทอร์เน็ตยังมีความสำคัญสำหรับเครื่องจักรเนื่องจากช่วยให้เครื่องจักรยุคใหม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ การเชื่อมต่อเครื่องจักรอุตสาหกรรมกับระบบอีเธอร์เน็ตจะช่วยเพิ่มอัตราการผลิตและคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของระบบอีเธอร์เน็ตคือช่วยให้เกิดรูปแบบการซิงโครไนซ์ระหว่างเครื่องมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการนำระบบอัตโนมัติมาสู่อุตสาหกรรมต่างๆอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการบรรลุการเรียนรู้ของเครื่องและการพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นต่อไปเช่นระบบการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

ติดตั้งเทคโนโลยียุคใหม่ในอุตสาหกรรม

ประเทศไทยเป็นประเทศแถวหน้าเสมอในเรื่องการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยมาใช้ มีแบรนด์ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมมากมายในประเทศไทยที่สามารถช่วยคุณในการติดตั้งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ หากคุณอยู่ในประเทศไทยและต้องการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปปรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของคุณโปรดปรึกษากับ บริษัท ที่ปรึกษาเหล่านี้